Otwarty Turniej Triobasketu o Puchar Srebrnego Miasta

Plakat promujący Otwarty Turniej Triobasketu o Puchar Srebrnego Miasta

29 października od godz. 10.00 w Hali Sportowo – Widowiskowej w Olkuszu rozpoczną się rozgrywki Otwartego Turnieju Triobasketu o Puchar Srebrnego Miasta. Miłośnicy koszykówki będą rywalizować na parkiecie olkuskiej hali w trzy osobowych drużynach. Daje to możliwość łatwiejszego skompletowania składu zespołu. W turnieju mogą brać udział drużyny żeńskie, męskie lub mieszane. Drużyna składa się z trzech zawodników oraz jednego zawodnika rezerwowego. Zawodnicy biorący udział w turnieju muszą mieć ukończone 16 lat. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny do 26.10.2017 r. do godz. 13:00 oraz wpłata 60,00 zł wpisowego na zawody. Zgłoszeń można dokonywać poprzez formularz on-line, osobiście w Dziale Organizacji Imprez, Usług i Marketingu lub tel. 32 649 44 88. Wpłata wpisowego przyjmowana jest w Hali Sportowo-Widowiskowej w Olkuszu, ul. Wiejska 1a lub na rachunek MOSiR nr 68 1240 4748 1111 0000 4872 9545 w Banku PeKaO SA O/Olkusz. Dla najlepszych drużyn przewidziano puchary, medale, dyplomy oraz nagrody. Zawodnicy będą również walczyć o tytuł najskuteczniejszego zawodnika turnieju, który otrzyma pamiątkową statuetkę.

Formularz zgłoszeniowy on-line
Regulamin
Kwestionariusz drużyny
Wzór oświadczenie zgody rodzica/opiekuna dla osób niepełnoletnich