Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego MOSiR w Olkuszu

Logo MOSiR Olkusz ze stroną internetową na białym tle

Zgodnie z Instrukcją dotyczącą gospodarki majątkiem trwałym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu, informujemy że posiadamy do sprzedaży zbędne składniki majątku ruchomego:

  1. Prasownica nieckowa elektryczna: Typ MG-3E/A, nr inwentarzowy: K.I. 4 Dz.16/1/95
  2. Kserokopiarka Minolta: Model EP 2010, nr inwentarzowy: ST-008-2
  3. Kosiarka Viking : Typ MB 545.0 VM, nr Inwentarzowy: K.I. 9 Dz. 43/1/14

Szczegółowe informacje o w/w składnikach majątku ruchomego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MOSiR Olkusz pod adresem: BIP MOSiR Olkusz