FINAŁ WOJEWÓDZKI FESTIWALU TENISA STOŁOWEGO DZIECI

19.11 Stołowego Dzieci. Organizatorami turnieju jest Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, Urząd Miasta i Gminy Olkusz oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu. Zawody zostaną przeprowadzone w kategorii Szkół Podstawowych (kl. I-IV i V-VI)oraz Gimnazjum z podziałem na dziewczęta i chłopców. Szczegółowe informacje znajduję się w komunikacie organizacyjnym Finału Wojewódzkiego VI Festiwalu Tenisa Stołowego Dzieci.

KOMUNIKAT  >>>