XXVI OGÓLNOPOLSKI OPŁATEK SPORTOWCÓW

Zdjęcie zaproszonych gości oraz artystów podczas 26 ogólnopolskiego opłatka sportowców w hali sportowo-widowiskowej w Olkuszu

W sobotę, 10 stycznia Olkusz po raz drugi w swojej historii był gospodarzem Ogólnopolskiego Opłatka Sportowców. Zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika i Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego RP na XXVI Ogólnopolski Opłatek Sportowców przyjęło wielu znakomitych gości: zawodników, działaczy sportowych, trenerów, duchowieństwa oraz władz samorządowych.

Patronat nad spotkaniem opłatkowym objął JE Ks. Biskup Grzegorz Kaszak.

Głównym organizatorem corocznego Ogólnopolskiego Opłatka Sportowców było Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP w Warszawie. Z jego ramienia, za przygotowanie imprezy w Olkuszu odpowiadał Międzyparafialny Klub Sportowy „Nadzieja”. Współorganizatorem imprezy był Urząd Miasta i Gminy Olkusz i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu.

Uroczystość otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik. Witając przybyłych na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji podkreślił znaczenie tego typu spotkań: – Dążenie do sportowych sukcesów kształtuje charaktery. Charakter kształtuje również wiara, którą swoją obecnością dziś Państwo okazują. Nie ma sukcesów bez ciągłej pracy nad charakterem.

Następnie swoje życzenia do sportowców skierował Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak: – Niech rywalizacja sportowa sprawia, aby rozwijało się ciało i umacniał się duch. Niech Bóg da sportowcom i wszystkim tu obecnym dużo radości, pogody ducha w tym rozpoczętym 2015 roku.

Głos zabierali również posłowie Ziemi Olkuskiej: Lidia Gądek oraz – reprezentujący sejmową Komisję Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki – Jacek Osuch.

Błogosławieństwa opłatków, którymi dzielili się zgromadzeni na hali MOSiR, dokonał Krajowy Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa sportowców Ksiądz Biskup Marian Florczyk.

W trakcie uroczystości Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz wręczył wyróżnienia trzem spośród najlepszych sportowców w gminie Olkusz: Kacprowi Panasiukowi, Kindze Maj-Kopciuch i Karolinie Kwapisz.

Spotkanie uświetniły występy akrobatów z klubów „Nadzieja” Olkusz i „Sokół” Kraków, a do wspólnego kolędowania zachęcała Orkiestra Dęta ZGH „Bolesław” i zespół „Pielgrzym”.

 RELACJA PRASOWA 1 >>>     RELACJA PRASOWA 2 >>>     FOTORELACJA  >>>