OGŁOSZENIE – DZIERŻAWA GRUNTU

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu z siedzibą: 32-300 Olkusz, ul. Wiejska 1a ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu niezabudowanego stanowiącego część działki nr 599/58 o powierzchni 6000m2 (teren Parku Rekreacyjno-Krajobrazowego zlokalizowanego przy ul. B. Głowackiego) z przeznaczeniem: usługi związane z przemysłem czasu wolnego.

WIĘCEJ INFORMACJI >>>