Wynajem powierzchni reklamowej na terenie OSW „Czarna Góra”

Logo MOSiR Olkusz ze stroną internetową na białym tle

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu informuje o możliwości wynajęcia przez kluby sportowe (działające w formie stowarzyszenia lub fundacji mające siedzibę i prowadzące działalność sportową na terenie Miasta i Gminy Olkusz oraz uczestniczące we współzawodnictwie sportowym w ramach właściwego polskiego związku sportowego lub związku sportowego zrzeszonego w polskim związku sportowym, utworzonym zgodnie z ustawą o sporcie i wyszczególnionym w wykazie polskich związków sportowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej) powierzchni reklamowej na wewnętrznej stronie ogrodzenia stadionu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego “Czarna Góra” w Olkuszu przy ul. 29 Listopada na cele związane z prowadzeniem działalności sportowej z możliwością umieszczania banerów sponsorów klubów sportowych. Cena za 1m2 wynajmowanej powierzchni wynosi 15,00 zł netto + 23% VAT. Zainteresowane kluby sportowe proszone są o składanie pisemnego wniosku o wynajem z określeniem preferowanej powierzchni reklamowej do sekretariatu MOSiR w Hali Sportowo – Widowiskowej w Olkuszu przy ul. Wiejskiej 1a. Szczegółowe informacje można uzyskać u kierownika OSW „Czarna Góra” pod nr telefonu 692057246 lub 600048693.