Rajd Rowerowy oraz Nordic Walking Szlakiem Orlich Gniazd

Zdjęcie grupowe uczestników Rajdu Rowerowego oraz marszu Nordic Walking Szlakiem Orlich Gniazd

22.09 MOSiR Olkusz, podczas pierwszej edycji Juromanii, zorganizował rajd rowerowy i marsz nordic walking w ramach „Święta Szlaku Orlich Gniazd – Rabsztyn 2018, festynu historycznego z okazji 430 rocznicy śmierci płk. Gabriela Hołubka.

Celem Juromanii – jest promocja Szlaku Orlich Gniazd, przechodzącego przez tereny województw śląskiego i małopolskiego orazi znajdujących się na nim obiektów, a także przedłużenie sezonu turystycznego. W ciągu tego jednego dnia do wyboru było 170 wydarzeń w kilkudziesięciu lokalizacjach.

Jednym z takich miejsc był zamek w Rabsztynie, wyjątkowe, piękne miejsce, z bogatą historią. O godzinie 10.00 nastąpiło oficjalne otwarcie i uroczyste rozpoczęcie Święta, któremu towarzyszył przemarsz wojsk, salwa honorowa oraz prezentacja Podolskiego Regimentu Odprzodowego i Małopolskiej Chorągwi Husarskiej.

Po ceremonii otwarcia orszak oficjeli udał się pod bramę MOSiR, skąd po kolejnej salwie na trasę wyruszyli uczestnicy Rodzinnego Rajdu po Olkuskich Szlakach Rowerowych oraz marszu nordic walking.

Trasa rajdu liczyła około 12 km i przebiegała po Jurajskich Szlakach Rowerowych Orlich Gniazd. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali okolicznościowe koszulki, materiały promocyjne o Rabsztynie i Juromanii, mapy Jury i Małopolski, odblaski itp. Rajd zakończył poczęstunek w Karczmie Podzamcze.


Organizatorami Święta Szlaku Orlich Gniazd – Rabsztyn 2018, festynu historycznego z okazji 430 rocznicy śmierci płk. Gabriela Hołubka byli PTTK Odział Olkusz oraz Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”, a współorganizatorami Miasto i Gmina Olkusz, Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu oraz Klub Przewodników PTTK „Ilkussia”. Partnerami wydarzenia byli: Podolski Regiment Odprzodowy i Małopolska Chorągiew Husarska z Krakowa, grupa teatralna „Glutaminian Sodu”, Stowarzyszenie na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej „Wszyscy dla wszystkich”, Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej „SIMO” oraz Małopolski System Informacji Turystycznej. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: Radio Kraków, Gazeta Krakowska, Przegląd Olkuski, Olkusz TV oraz portal historykon.pl. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Gminy Olkusz. Impreza odbył się w ramach akcji Juromania, czyli pierwszej edycji święta Szlaku Orlich Gniazd organizowanej przez Urzędy Marszałkowskie Województwa Śląskiego i Małopolskiego.

Dodatkowo rajd wsparli: Metal Spec Salon Rowerowy Olkusz, ul. Górnicza 10 oraz Grupa Rowerowa Rower, lubię go!

[fbgallery url=’https://www.facebook.com/pg/mosirolkusz/photos/?tab=album&album_id=869740196483144′ column=’3′]