Pomysł na weekend – szlak Kordonów Granicznych

Tablica z informacjami historycznymi dotyczącymi kordonów granicznych w Niesułowicach

Szlak Kordonów Granicznych (czarny)

Niesułowice → Żurada → Niesułowice → Osiek → Gorenice → Niesułowice

Rowerowy „Szlak Kordonów Granicznych”,  tworzy pętlę o długości nieco ponad 20 km, której południowy fragment biegnie dawną granicą zaborów; północny prowadzi pod Osiek. Początek „Szlaku Kordonu Granicznego” znajduje się na placu przy przebiegającej przez Niesułowice drodze wojewódzkiej 791, gdzie staraniem sołectwa Niesułowice odbudowano fragment muru budynku rosyjskiego Urzędu Celnego, jaki wznosił się na przejściu granicznym. Największą ciekawostką szlaku, jest to, że w sporej części prowadzi on po terenach, gdzie od 1815 roku przebiegała granica państwowa pomiędzy  podporządkowanym Rosji Królestwem Polskim i Rzeczpospolitą Krakowską, a potem cesarstwem Austro-Węgier. Pokonując trasę szlaku można zobaczyć miejsca, gdzie wznosiły się rosyjskie posterunki graniczne zwane kordonami, kamienne kopce, którymi oznaczano przebieg samej granicy oraz umocnienia. Z ustawionych tam tablic informacyjnych można się dowiedzieć, jak granica wpływała na życie miejscowej ludności. Są również informacje o wydarzeniach, jakie miały tutaj miejsce w czasie Powstania Styczniowego. Wtedy maszerujące z Krakowa oddziały ochotników przekraczały nielegalnie granicę idąc na pomoc Powstaniu. Zatem jest to wycieczka nie tylko po pięknym terenie jurajskiej przyrody, ale także po historii.

Szczegółowy opis szlaku Kordonów Granicznych => link1 (553 KB, PDF) oraz link2