Zapraszamy na korty

Slajder promujący rezerwacje kortów tenisowych online

Od 04.05.2020 r. zapraszamy do korzystania z kortów tenisowych na terenie OSW „Czarna Góra” w Olkuszu.
Z powodu trwającej rewitalizacji, wejście na korty możliwe jest tylko od strony ul. Żuradzkiej przez pierwszą bramę za przejazdem kolejowym.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników obsługi kortów i osób korzystających prosimy o ograniczenie do minimum wzajemnych kontaktów.

Rezerwacji bieżącej należy dokonać osobiście poprzez system rezerwacji tenis4U, wnosząc równocześnie wymaganą opłatę wg. cennika przez system płatności online.

System rezerwacji rusza już od 01.05.2020 r. Cennik opłat za korty dostępny jest w systemie tenis4U w zakładce „Informacje”.

Rezerwację stałą można ustalić telefonicznie (511 593 896) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wniosek na adres czarnagora@mosir.olkusz.pl

Opłaconą rezerwację można odwołać na 12 godzin przed rozpoczęciem zaplanowanej godziny gry poprzez system rezerwacji tenis4U. Zwrot opłaty zostanie dokonany przez system płatności online na konto, z którego dokonana została płatność.

W okresie obowiązywania stanu epidemii:

  • od dnia 04.05.2020 r. do odwołania w opłaconych godzinach gry zawarty jest 15-minutowy bufor czasowy między zakończeniem gry, a użyciem kortu przez kolejnych graczy.
  • podczas korzystania z kortów należy stosować się do procedur określonych przez Polski Związek Tenisa. Szczegółowe informacje
  • na naszych kortach zapewniamy środki do dezynfekcji rąk.