Inicjatywa – dbajmy o Jawność i Transparentność w Gminach – Zmieniajmy Gminy na Lepsze Zdrowie

Logo MOSiR Olkusz ze stroną internetową na białym tle

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu udzielił odpowiedzi na złożoną petycję przez Pana Adama Szulca – Prezesa Zarządu Szulc-Efekt sp. z o. o. z dnia 12.08.2020 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MOSiR Olkusz pod adresem: BIP MOSiR Olkusz