Akcja „Weź Rower na Wycieczkę” Indywidualny Rodzinny Rajd po Olkuskich Szlakach Rowerowych

Slajder promujący akcję "Weź Rower na Wycieczkę"

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik zachęca do udziału w indywidualnym Rodzinnym Rajdzie po Olkuskich Szlakach Rowerowych, organizowanym przez Miasto i Gminę Olkusz, przy współudziale Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu. Rajd organizowany jest w formule indywidualnej, bez wspólnego startu i wspólnego przejazdu trasy. Trasę należy ustalić i pokonać samodzielnie lub wspólnie z członkami rodziny (osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące) w dniach od 24 do 31 października 2020 r.

Dla pierwszych 100 osób, które zgłoszą udział w rajdzie (poprzez formularz on-line), a następnie udokumentują przebieg rajdu, przekazując wypełnioną kartę startową oraz zdjęcia, przewidziano okolicznościowe upominki w postaci kamizelek odblaskowych, mapek z naniesionymi szlakami rowerowymi oraz akcesoriów rowerowych (m.in. liczniki, światełka, pompki, bidony, odblaski).

Osoby niepełnoletnie nie mogą zgłosić swojego udziału samodzielnie poprzez formularz zgłoszeniowy online, muszą tego dokonać rodzice lub prawni opiekunowie, wpisując swoje dane, a jedynie w rubryce imię i nazwisko dodatkowo dopisać w nawiasie imię i nazwisko zgłaszanego dziecka.

Formularz zgłoszeniowy online

Regulamin

Karta startowa