Park OSW „Czarna Góra” dla mieszkańców

Plac zabaw w parku OSW Czarna Góra w Olkuszu

27.02 olkuszanom została udostępniona część rekreacyjna zrewitalizowanego Parku na terenie OSW „Czarna Góra” w Olkuszu: trzy place zabaw z bezpieczną nawierzchnią z poliuretanu, w tym jeden dedykowany dzieciom z niepełnosprawnościami, siłownia zewnętrzna, urządzenia sprawnościowe, punkty wypoczynkowe (ławki parkowe i 2 altany), a także ciągi pieszo-rowerowe. Obiekty są dostępne codziennie od godziny 6:00 do 23:00.

Rewitalizacja Parku była jednym z zadań realizowanych przez Gminę Olkusz w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, dzięki czemu powstał bardzo atrakcyjny obiekt na świeżym powietrzu, umożliwiający odpoczynek, zabawy z dziećmi, spacery oraz sprzyjający poprawie sprawności fizycznej.

Zachęcamy do odwiedzin i czynnego korzystania z różnych form aktywności na terenie Parku, oczywiście pamiętając o zachowaniu zasad obowiązujących podczas pandemii SARS-CoV-2.

Kolejne obiekty sportowe, cześć lekkoatletyczna oraz boiska sportowe będą dostępne już wkrótce.

Kontakt telefoniczny do zarządcy: MOSiR – OSW „Czarna Góra” tel. 600 048 693