Obiekty sportowe na powietrzu już dostępne. Wraca współzawodnictwo dzieci i młodzieży.

Dzieci grają w piłkę nożną

Od piątku, 16 kwietnia wchodzą zmiany w obostrzeniach związanych z pandemią COVID-19. Dopuszczono możliwość organizowania zajęć sportowych dla amatorów, prowadzonych w obiektach na powietrzu w grupach liczących do 25 osób oraz współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe dla dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

W rozporządzeniu z 15 kwietnia br., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Rada Ministrów zadecydowała o zniesieniu części obostrzeń w zakresie prowadzenia działalności sportowej.

Zgodnie z nowymi regulacjami przywrócona została możliwość:

  1. korzystania z obiektów sportowych na otwartym powietrzu pod warunkiem uwzględnienia limitu 25 osób;
  2. organizowania współzawodnictwa sportowego oraz zajęć sportowych i wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy – zarówno w obiektach zamkniętych, jak i na otwartym powietrzu oraz bez limitu osób.

Nadal obowiązują ograniczenia dotyczące korzystania z basenów, siłowni, klubów i centrów fitness wyłącznie przez członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych poza systemem polskich związków olimpijskich.

Komunikat dotyczący korzystania z obiektów MOSiR w Olkuszu