Ogłoszenie o sprzedaży stalowej siatki ogrodzeniowej

Logo MOSiR Olkusz ze stroną internetową na białym tle

Zgodnie z Instrukcją dotyczącą gospodarki majątkiem trwałym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu, informujemy że posiadamy do sprzedaży stalową siatkę ogrodzeniową, która została pozyskana z demontażu części ogrodzenia Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego OSW „Czarna Góra”.

Opis przedmiotu:

Stalowa siatka ogrodzeniowa

– wysokość: 155 cm,
– grubość drutu: 4 mm,
– oczko: 5 cm x 5 cm
– długość: ok. 230 m nienaciągniętej siatki w odcinkach: 7,5 m, 21 m, 12 m, 33 m, 11,5 m, 12 m, 8,5 m, 5 m, 5,5 m, 9 m, 14,5 m, 6,5 m, 7,5 m, 10,5 m, 37,5 m, 7,5 m, 7 m, 14 m.
– waga: 1mb = 4 kg

Cena minimalna za 1 kg wynosi 2,00 zł netto + 23% Vat

UWAGA! Siatka posiada widoczne ogniska korozji

Warunkiem sprzedaży składników jest złożenie oferty, która powinna zawierać:

– Imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz nr tel. kontaktowego

– proponowaną cenę netto za 1 kg

– ilość metrów bieżących siatki (zapotrzebowanie)

W przypadku, gdy co najmniej dwie osoby zainteresowane nabyciem składnika majątku, zaproponują najwyższą i tym samym jednakową cenę, pierwszeństwo zakupu przypada osobie, która w ofercie wykaże większe zapotrzebowanie na metry bieżące siatki. Natomiast w sytuacji, gdy oferty będą identyczne przeprowadzona zostanie aukcja pomiędzy zainteresowanymi.

Oferty dotyczące zakupu należy kierować do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w terminie do 09.06.2021 r. na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Wiejska 1a

32-300 Olkusz

lub drogą elektroniczną na adres mail: sekretariat@mosir.olkusz.pl

Szczegółowych informacji dot. w/w składnika majątku można uzyskać od pn. – pt. w godz. 8:00 – 14:00 pod nr tel. 600 048 693, 629 057 246.

ZDJĘCIA:

Zdjęcie siatki ogrodzeniowej Zdjęcie siatki ogrodzeniowej Zdjęcie siatki ogrodzeniowej Zdjęcie siatki ogrodzeniowej Zdjęcie siatki ogrodzeniowej Zdjęcie siatki ogrodzeniowej