Kolejne zmiany na Czarnej Górze – czy rzeczywiście malujemy trawę na zielono?

Stadion OSW "Czarna Góra"

W ostatnim czasie na terenie OSW „Czarna Góra” wykonane zostały kolejne prace, które zmienią oblicze Parku. Przeprowadzony został tzw. hydrosiew łąk kwietnych oraz trawy – z tego powodu przez 2 dni korzystanie z Parku było mocno ograniczone. Na piaszczystych skarpach niebawem pojawią się łąki kwietne, które nie tylko wizualnie zmienią oblicze całego parku, ale pozwolą również wzmocnić skarpy oraz wzbogacić bioróżnorodność tego terenu. Uchylając rąbka tajemnicy, odpowiadając jednocześnie na liczne pytania, informujemy, że faktycznie pomalowaliśmy skarpy na zielono. Wykorzystaliśmy do tego mieszankę m.in. wody, nasion, celulozy i nawozów. To naturalny „efekt uboczny” hydrosiewu, objawiający się m.in. zielonkawo-niebieskawym kolorem skarp.

Tegoroczna aura nie sprzyja procesowi adaptacji nowych drzew – niestety w efekcie część drzew nie przyjęła się w nowym środowisku. W najbliższym czasie całkowicie uschnięte drzewa zostaną usunięte, a w ich miejsce w październiku pojawią się całkowicie nowe. Prace przeprowadzi wykonawca inwestycji w ramach gwarancji – na swój koszt.  Nasadzenia odbędą się w październiku, ponieważ wcześniejsze powodują zbyt duże ryzyko ich nieprzyjęcia się.

Cały teren Parku objęty jest opieką wyspecjalizowanej firmy z zakresu pielęgnacji zieleni w ramach 3 letniej gwarancji, udzielonej przez generalnego wykonawcę nowych obiektów na terenie OSW „Czarna Góra”. Zwracamy natomiast uwagę na fakt, że w wielu przypadkach suche liście po okresie zimowym nie są zjawiskiem świadczącym o uschnięciu drzew – dęby często pozbywają się suchych liści dopiero późną wiosną. Wszelkie czynności na terenie Parku są wykonywane przez specjalistyczne firmy, bądź zgodnie z zatwierdzonymi przez nie instrukcjami – poczynając od nawadniania, poprzez koszenie, a kończąc na specjalistycznych zabiegach poprawiających kondycję drzew. W najbliższych dniach podejmowane będą kolejne działania w celu stworzenia drzewom lepszych warunków do czynności życiowych.

Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie kolejnych inwestycji na terenie OSW „Czarna Góra”. Bezpośrednio przy bieżni i boisku piłkarskim rozpocznie się budowa nowoczesnego zaplecza sportowego wraz z trybunami i parkingami, a kompleks basenowo – rekreacyjny przejdzie gruntowną modernizację. Obecnie sukcesywnie wypompowywana jest woda z dużej niecki basenowej i wykorzystywana do podlewania roślinności, nawadniania terenów zielonych, prac porządkowych itp. Zdecydowano się na stopniowe opróżnianie basenu oraz rezygnację z jej chlorowania, dopuszczając do rozwoju glonów na dnie niecki (nadających zieloną barwę wodzie), aby w upalnych dniach zmaksymalizować jej wykorzystanie. Odprowadzenie wody bezpośrednio do kanalizacji w naszej ocenie byłoby marnotrawstwem. W ciągu najbliższych kilku tygodni niecka basenowa zostanie całkowicie opróżniona, a równolegle przygotowany zostanie kompleksowy program funkcjonalno-użytkowy planowanej modernizacji całego kompleksu. Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych.

Nie zapominajmy, że także w tym roku w obrębie Czarnej Góry rozpoczną się prace polegające na budowie tężni solankowej. Ich zakończenie planowane jest na przyszły rok, natomiast już teraz ogłoszony został przetarg na przygotowanie dokumentacji technicznej z pozwoleniem na budowę.

Obecnie na terenie całego Ośrodka prowadzone są prace pomiarowe i projektowe.

O wszystkich zmianach będziemy na bieżąco informować.