Zmiana na stanowisku Dyrektora MOSiR w Olkuszu

Logo MOSiR Olkusz ze stroną internetową na białym tle

Informujemy, że z dniem 01 stycznia 2022 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu. Pracami jednostki pokieruje Pan Jacek Bujas.

Dziękujemy Panu Dariuszowi Murawskiemu, obecnie zastępcy Burmistrza ds. komunalnych w olkuskim Urzędzie Miasta i Gminy, za wspólnie przepracowane lata, współpracę opartą na zaufaniu i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań.