FERIE Z MOSiR`em 2022 – XXVIII AKADEMIA KARATE I SAMOOBRONY

Uczestnicy zajęć Akademii Karate i Samoobrony

17.01 rozpoczynają się „Ferie z MOSiR`em 2022”, przeznaczone dla dzieci i młodzieży mieszkających lub uczących się na terenie miasta i gminy Olkusz.

Klub Kyokushin Karate z Bukowna, wieloletni współorganizator „Ferii z MOSiR`em”, zaprasza na „XXVIII Akademię Karate i Samoobrony”. Przez dwa tygodnie, codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. 17:00-18:30, doświadczeni instruktorzy wprowadzą uczestników w świat sztuki walki bez broni. W programie znajdą się technika i taktyka walki karate, rzuty, dźwignie oraz chwyty obezwładniające stosowane w służbach mundurowych, a także obroną przed bronią białą i palną.

Warunkiem udziału w zajęciach „Ferie z MOSiR`em 2022” jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych. Dodatkowo w związku z trwającym stanem epidemii SARS-CoV-2, każdy z uczestników każdorazowo przed zajęciami, składa pisemne oświadczenie o stanie zdrowia, przy czym za osoby niepełnoletnie oświadczenie składają rodzice lub opiekunowie prawni, udostępniając numer telefonu do ewentualnego kontaktu na wypadek stwierdzenia zakażenia lub przebywania z osobą zakażoną. Wzór zgody na udział w zajęciach jest zintegrowany z oświadczeniem o stanie zdrowia uczestnika zajęć „Ferie z MOSiR`em 2022” i stanowi załącznik nr 3 do regulaminu” Ferii z MOSiR`em 2022”. Wzór zgody można znaleźć także poniżej.

Zapraszamy do zapoznania się pozostałą ofertą zajęć i do aktywnego spędzania wolnego czasu. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Gwarantujemy dobrą zabawę, a w turniejach i konkursach nagrody.

Oświadczenie i zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w zajęciach XXVIII Akademii Karate i Samoobrony