FERIE Z MOSiR`em 2022 – ANIMACJE SPORTOWE

17.01 rozpoczyna się zimowa przerwa w nauce a wraz z nią zajęcia „Ferie z MOSiR`em 2022”, przeznaczone dla dzieci i młodzieży mieszkających lub uczących się na terenie miasta i gminy Olkusz.

W pierwszym tygodniu ferii: w poniedziałek 17.01, środę 19.01 i piątek 21.01 od godz. 10:00, dzieci ze szkół podstawowych kl. I-IV mogą brać udział w animacjach sportowych. W zajęciach mogą uczestniczyć także sześciolatki, a nawet młodsze dzieci, o ile przyjdą ze starszym rodzeństwem.

Na zajęcia, które będą zimową, halową wersją dobrze znanych z wakacji aktywności, zaplanowaliśmy wiele gier i zabaw zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Spodziewajcie się torów przeszkód, wyścigów, slalomów, skoków, rzutów do celu, itp. W każdym dniu dzieci będą zdobywały punkty zapisywane w klasyfikacji generalnej, a w środę, na zakończenie cyklu zajęć, będziemy wręczać nagrody.

Zajęcia są bezpłatne i  odbędą się na sali głównej. Dziecko powinno mieć strój niekrępujący ruchów oraz obuwie zmienne.

Przed zajęciami należy przekazać prowadzącym pisemną zgodę rodziców na udział w zajęciach oraz oświadczenie o stanie zdrowia. Wzór zgody na udział w zajęciach jest zintegrowany z oświadczeniem o stanie zdrowia uczestnika zajęć „Ferie z MOSiR`em 2022” i stanowi załącznik nr 3 do regulaminu” Ferii z MOSiR`em 2022”. Wzór zgody można znaleźć także poniżej.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego spędzania wolnego czasu i gwarantujemy dobrą zabawę.

Oświadczenie i zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w animacjach sportowych