Oferta pracy dla pracowników sezonowych

Logo MOSiR Olkusz ze stroną internetową na białym tle

PRACA DLA PRACOWNIKÓW SEZONOWYCH

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu zatrudni pracowników obsługi Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego OSW „Czarna Góra” w Olkuszu w sezonie 2022. Termin składania ofert upływa 17.06.2022 r. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zwany dalej MOSiR) z siedzibą w Olkuszu, przy ul. Wiejskiej 1a, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor MOSiR. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, przyszłymi zadaniami i obowiązkami pracownika oraz warunkami rekrutacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu pod adresem: Tutaj

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo telefonicznie 32 649 44 80.