WOLNE POWIERZCHNIE REKLAMOWE ORAZ POD HANDEL I USŁUGI W SIERPNIU 2022 R.

WOLNE POWIERZCHNIE REKLAMOWE ORAZ POD HANDEL I USŁUGI W SIERPNIU 2022 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu wydzierżawi  (w sierpniu 2022 r.) powierzchnie usługowo-handlowe i reklamowe na terenie Kompleksu Basenowo – Rekreacyjnego OSW „Czarna Góra”, ul. 29 Listopada 12B.

Powierzchnie usługowo-handlowe:

– 1m2 (trzy powierzchnie) oraz 2m2 (dwie powierzchnie) usytuowane przy wejściu głównym w okolicach kasy biletowej),

– 2m2 (dwie powierzchnie) usytuowane w okolicach szatni,

z przeznaczeniem pod stoiska handlowe/usługowe/reklamowe związane z profilem działalności i służące obsłudze kompleksu basenowo-rekreacyjnego.

Powierzchnie dla celów reklamowych:

– ogrodzenie przy wejściu głównym na teren kompleksu basenowo-rekreacyjnego – łączna powierzchnia: długość 12 metrów, wysokość 1,40 m

– 2 balustrady na terenie kompleksu:

 1. balustrada nr 1 – łączna powierzchnia: długość 16m, wysokość 1m
 2. balustrada nr 2 – łączna powierzchnia: długość 15,6m, wysokość  1m

Stawka czynszu miesięcznego:

– nie mniej niż 100,00 zł netto/m² (powierzchnie reklamowe na terenie kompleksu basenowo-rekreacyjnego),

– nie mniej niż 50,00 zł netto/m² (powierzchnie reklamowe – ogrodzenie przy wejściu głównym na teren kompleksu basenowo-rekreacyjnego),

– nie mniej niż 300,00 zł netto/m² (powierzchnie pod stoiska handlowe/usługowe/reklamowe przy wejściu głównym w okolicach kasy biletowej i szatni).

Do oferowanej stawki czynszu będzie doliczony podatek VAT.

Wymogi:

Oferta (zgodnie z załączonym wzorem) powinna zawierać:

 1. nazwisko i imię oferenta, dane kontaktowe;
 2. wskazanie powierzchni (czy pod baner, czy pod stoisko handlowe/usługowe/reklamowe)
 3. oferowaną miesięczną stawkę netto czynszu,
 4. określenie rodzaju działalności handlowej/usługowej (w przypadku stoisk usługowych/handlowych) a w przypadku powierzchni reklamowej – określenie przedmiotu reklamy.
 5. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, CEIDG lub innego rejestru, stosownie do statusu oferenta i wymogów dotyczących rejestracji podmiotu,
 6. podpis oferenta,
 7. datę sporządzenia oferty,

Informacje dodatkowe:

 1. W przypadku korzystania przez Najemcę/Dzierżawcę z energii elektrycznej niezbędnej dla utrzymania stoiska handlowego/usługowego/reklamowego, oprócz czynszu Najemca ponosił będzie koszty miesięczne związane ze zużytą energię elektryczną ryczałtowo lub według wskazań urządzeń pomiarowych.
 2. Nieczystości stałe (śmieci) związane z funkcjonowaniem stoiska handlowego/usługowego/reklamowego będą usuwane przez Dzierżawcę we własnym zakresie.
 3. Powierzchnie reklamowe mogą być wynajęte wyłącznie pod reklamy/ogłoszenia, których treść lub forma nie jest sprzeczna z prawem, nie narusza ogólnie stosowanych norm moralnych lub zasad współżycia społecznego. MOSiR może odmówić umieszczenia ogłoszenia jeżeli działanie bądź wizerunek Najemcy nie jest do pogodzenia z zasadami i celami funkcjonowania MOSiR.

Pytania dotyczące ofert: tel. kontakt. tel. 539025953 (Piotr Pasternak) lub tel. 532750620 (Tymoteusz Piątek)

Uwaga: Umowy będą zawierane na sierpień 2022 r. na okres nie krótszy niż na jeden tydzień.