Praca sezonowa – obsługa kompleksu basenowo – rekreacyjnego i kortów tenisowych w OSW „Czarna Góra” w Olkuszu

Logo MOSiR Olkusz ze stroną internetową na białym tle

PRACA SEZONOWA – obsługa kompleksu basenowo – rekreacyjnego i kortów tenisowych w OSW „Czarna Góra” w Olkuszu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu zatrudni w sezonie 2023 osoby do:

1. Obsługi i utrzymania w sprawności technicznej kortów tenisowych na terenie OSW „Czarna Góra” – praca od 15.06.2023 r. do 15.10.2023 r.

Do zadań zleceniobiorcy będzie należeć m.in.:

 • przygotowanie kortów do gry i ich udostępnianie,
 • obsługa kasy fiskalnej,
 • kontrola rezerwacji on-line,
 • sprzątanie pomieszczeń i terenu wokół kortów,
 • koszenie trawy i pielęgnacja zieleni.

2. Obsługi kompleksu – praca od 15.06.2023 r. do 31.08.2023 r.

Do zadań zleceniobiorcy będzie należeć m.in.:

 • dbanie o czystość i porządek na całym obiekcie, zbieranie śmieci, systematyczne opróżnianie koszy,
 • utrzymanie w porządku i w odpowiednim stanie technicznym pola do minigolfa,
 • koszenie trawy, pielęgnacja i podlewanie terenów zielonych,
 • wykonywanie różnych niewykwalifikowanych prac,
 • pomoc podczas imprez i zajęć organizowanych przez MOSiR w Olkuszu, np. przenoszenie sprzętu, rozkładanie namiotów, stołów, ławek itp.

3. Sprzątaczka na terenie OSW „Czarna Góra” – praca od 15.06.2023 r. do 31.08.2023 r.

Do zadań zleceniobiorcy będzie należeć m.in.:

 • dbanie o czystość i porządek na całym obiekcie w tym: systematyczne sprzątanie pomieszczeń i sanitariatów, zamiatanie, opróżnianie pojemników na śmieci,
 • pielęgnacja terenów zielonych, grabienie liści, plewienie itp.

Termin składania ofert upływa w piątek 19.05.2023 r.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Olkuszu, przy ul. Wiejskiej 1a.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu pod adresem:TUTAJ