Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Srebrnego Miasta

Plakat promujący Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Srebrnego Miasta

13 – 14 stycznia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu zaprasza na eliminacje „Otwartego Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Srebrnego Miasta”. Mecze będą rozgrywane w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR w Olkuszu przy ul. Wiejskiej 1a. Turniej jest przeznaczony dla młodzieży i dorosłych ze środowisk piłkarskich. Minimalny wiek zawodników to ukończone 16 lat.

Na rozegranie turnieju zaplanowano trzy dni. Eliminacje odbędą się 13 i 14.01.2024 r., a finał z udziałem najlepszych drużyn przeprowadzimy w niedzielę 21 stycznia. Podczas turnieju zostaną wybrani najlepsi zawodnicy: bramkarz, piłkarz oraz król strzelców. Trzem najlepszym drużynom zostaną wręczone dyplomy, medale, puchary i nagrody, natomiast czwarta drużyna otrzyma dyplom i nagrodę pocieszenia. Współorganizatorem turnieju jest Podokręg Piłki Nożnej w Olkuszu.

Wpisowe do turnieju pozostaje niezmienione i wynosi 150,00 zł. Drużyny będzie można zgłaszać do środy 10.01.2024 r. do godz. 12:00, poprzez formularz on-line. Ilość miejsc w turnieju jest ograniczona do 32 zespołów.

Wpisowe wpłacamy:

– na rachunek bankowy MOSiR Olkusz: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu, 32-300 Olkusz, ul. Wiejska 1a, BANK PEKAO SA  Nr: 68 1240 4748 1111 0000 4872 9545 w tytule wpisując: „Wpisowe na Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej”, nazwę drużyny, dane kapitana i nr telefonu,

– lub osobiście w Hali Sportowo-Widowiskowej w Olkuszu przy ul. Wiejskiej 1a.

Losowanie drużyn do turnieju odbędzie się 11.01.2024 r. o godz. 12:00.

Każdy zawodnik zgłoszonej drużyny zobowiązany jest wypełnić i dostarczyć przed rozpoczęciem pierwszego meczu w turnieju indywidualnego zgłoszenia. W przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie i zgodę na udział wypełnia rodzic/opiekun prawny. Odpowiednie wzory druków znajdują się poniżej.

Harmonogram meczów – sobota 13.01.2024 r.

Harmonogram meczów – niedziela 14.01.2024 r.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Kwestionariusz drużyny

Oświadczenie i zgoda rodzica/opiekuna na udział w turnieju osoby niepełnoletniej

Indywidualne zgłoszenie osoby pełnoletniej do turnieju