ABC Tenisa Ziemnego

ABC tenisa ziemnego to cykl czterech zajęć w II tygodniu ferii zimowych, które poprowadzi Pan Rafał Krawczyk dla 1 grupy (do 20 osób).  Zapewniamy rakiety w ograniczonej ilości, dlatego uczestnicy proszeni są o przynoszenie własnego sprzętu.

  1. Zapisy od 20.01.2020 r.: telefonicznie pod numerami 32 649 44 88, 784 647 871 (należy podać następujące dane: imię i nazwisko, rok urodzenia, miejscowość zamieszkania, szkołę, numer kontaktowy)
  2. Termin: 04 – 07.02.2020 r.
  3. Miejsce: Hala Sportowo – Widowiskowa MOSiR w Olkuszu, ul. Wiejska 1a
  4. Godziny zajęć:
    – godz. 14:00 – 15:00 – wtorek-czwartek

    – godz. 13:30 – 15:30 – piątek

Wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna na udział w zajęciach osoby niepełnoletniej:

Wzór zgody rodzica/opiekuna do pobrania => Tutaj