Marsze Nordic – Walking

Wobec ogłoszonego stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, warunkiem uczestnictwa w marszach nordic – walking organizowanych w ramach „Juromanii, Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Rabsztyn 2020” jest:

  1. w przypadku głównego marszu nordic – walking:

– zgłoszenie swojego udziału poprzez formularz on-line dostępny do wyczerpania limitu 25 miejsc lub do 17.09.2020 r., do godz. 13.00 pod adresem: formularz online

– potwierdzenie swojej obecności w Biurze Marszu przy Chacie Kocjana w Rabsztynie oraz złożenie oświadczenia o stanie zdrowia w związku z wystąpieniem stanu epidemii Covid-19 w Polsce w dniu imprezy.

  1. w przypadku marszu mini nordic – walking:

– zgłoszenie się w strefie aktywności przy Chacie Kocjana w Rabsztynie z podpisanym oświadczeniem i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego lub wypełnienie go przez rodzica/opiekuna prawnego u Organizatora w dniu imprezy. Oświadczenie dostępne jest do pobrania tutaj

Za bezpieczeństwo dzieci/młodzieży biorących udział w marszach nordic – walking odpowiadają rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie. Organizator marszów nie sprawuje opieki nad dziećmi i młodzieżą, ma za zadanie bezpiecznie przeprowadzić marsze oraz dbać o ich sprawną organizację.

Zobowiązujemy rodziców/prawnych opiekunów i uczestników marszów do zapoznania się i przestrzegania:

–  Regulaminu „Marszu Nordic – Walking po Olkuskich Szlakach”

Procedur postępowania i zasad prowadzenia przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu strefy aktywności podczas Juromanii „Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej –– Rabsztyn 2020”, w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Marsze nordic – walking są przeznaczone:

– w przypadku głównego marszu nordic – walking dla osób zaawansowanych, które systematycznie uprawiają nordic – walking i znają technikę chodzenia z kijami. Marsz będzie przeprowadzony o godz. 10:30 na trasie, która liczy około 5-8 km.

– w przypadku mini marszu nordic – walking dla osób początkujących, które zaczynają przygodę z nordic – walking i uczą się techniki chodzenia z kijami. Marsz będzie przeprowadzony o godz. 13:30 na trasie, która liczy około 2-3 km.

Uczestnicy marszów powinni dopasować obuwie i strój do warunków atmosferycznych oraz zaleca się używanie osobistego sprzętu treningowego. Uczestnicy będą mogli też korzystać z kijków (ograniczona liczba) dostarczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu, który ponosi odpowiedzialność za jakość, stan techniczny i systematyczną dezynfekcję udostępnianego sprzętu treningowego. Uczestnicy marszu nordic – walking nie powinni wymieniać się sprzętem między sobą.

Marsze nordic – walking będą przeprowadzane z dbałością o przestrzeganie przepisów sanitarnych oraz wytycznych rządowych i sanitarnych wydanych w związku z epidemią COVID-19.

Udział w marszach jest bezpłatny.