MiniGolf

Każde stanowisko składa się z elementu betonowego o wymiarach 6,25 m x 0,9 m x 0,12 m. Stanowisko betonowe otoczone jest bandą betonową o wys. 4 cm.

Zdjęcie pola nr 1 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 1 - Trójkąt
Piłeczka do golfa może w dowolny sposób dotrzeć do linii granicznej (linia czerwona), która umieszczona jest przy drugim trójkącie. Jeżeli piłeczka po odbiciu od przeszkody lub bandy powróci za linię graniczną, grę rozpoczyna się od położenia piłeczki na linii granicznej. Zalecany sposób gry – gramy o drugi trójkąt, następnie o bandę, trzeci trójkąt kieruje piłkę do dołka.
Zdjęcie pola nr 2 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 2 - Salto
Jeżeli po prawidłowym przekroczeniu przeszkody (salta) piłeczka opuści stanowisko, nie liczymy punktu karnego. Piłeczka przekraczając przeszkodę musi co najmniej dotknąć wjazd i wyjazd przeszkody, nie może też wylecieć poza ramy salta. Dobijamy piłkę gdy przekroczy ona prawidłowo przeszkodę a nie wpadnie do dołka.
Zalecany sposób gry – gramy na wprost wlotu do salta ze środka pola startowego.
Zdjęcie pola nr 3 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 3 - Ślimak
Linia graniczna znajduje się za przeszkodą (ślimak). Piłeczka musi pokonać przeszkodę (ślimak), dopiero po tym można dalej grać z miejsca zatrzymania się piłki. Jeżeli piłka nie przejdzie prawidłowo przez przeszkodę gramy z miejsca startu.
Zalecany sposób gry – gramy na wprost z miejsca startu.
Zdjęcie pola nr 4 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 4 - Labirynt
Jest to stanowisko bez linii granicznej a więc należy grać zawsze z miejsca startu.
Zalecany sposób gry – gramy na wprost z miejsca startu w drugi otwór od prawej strony.
Zdjęcie pola nr 5 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 5 - Okno
Piłeczka musi pokonać przeszkodę (okno), dopiero po tym można dalej grać z miejsca zatrzymania się piłki. Jeżeli piłka nie pokona przeszkody gramy z miejsca startu.
Zalecany sposób gry – gramy na wprost z miejsca startu.
Zdjęcie pola nr 6 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 6 - Lejek
Piłeczka do golfa może w dowolny sposób dotrzeć do lejka zamontowanego za podjazdem. Jeżeli piłeczka po odbiciu od bandy lub lejka powróci na miejsce startu gramy z miejsca startu. Gdy piłka po pokonaniu lejka nie wpadnie do dołka gramy dalej z miejsca zatrzymania się piłeczki odsuwając ją o szerokość łopatki kija od bandy.
Zalecany sposób gry – gramy z miejsca startu na wprost do rurki.
Zdjęcie pola nr 7 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 7 - Strzał
Piłeczka po uderzeniu powinna dotrzeć za czerwoną (graniczną) linię, która jest usytuowana za pierwszą przeszkodą. Jeżeli piłeczka po odbiciu od przeszkody lub bandy powróci za linię graniczną, grę rozpoczyna się od położenia piłeczki za linią graniczną na linii przerywanej.
Zalecany sposób gry – gramy na wprost z miejsca startu.
Zdjęcie pola nr 8 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 8 - Wulkan
Na tym stanowisku gramy jedynie z miejsca startu. Piłeczka powinna zatrzymać się we wgłębieniu na wulkanie.
Zalecany sposób gry – gramy na wprost z miejsca startu.
Zdjęcie pola nr 9 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 9 - Pagórek
Jeżeli grający nie trafi do dołka za pierwszym uderzeniem, gramy dalej z miejsca, w którym piłeczka się zatrzymała zarówno z jednej jak i z drugiej strony stanowiska.
Zalecany sposób gry – gramy na wprost z miejsca startu.
Zdjęcie pola nr 10 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 10 - Kąt prosty
Piłka musi dotrzeć do okręgu mijając linie graniczną, która znajduje w odległości ok. 90 cm od miejsca startu.
Jeżeli piłeczka po odbiciu od bandy powróci za linię graniczną, grę rozpoczyna się z linii granicznej.
Zalecany sposób gry – gramy o lewą bandę w odległości ok. 30 cm przed początkiem załamania kąta prostego.
Zdjęcie pola nr 11 do minigolfa na Kompleksie Basenowo-Rekreacyjnym OSW "Czarna Góra" w Olkuszu
Stanowisko nr 11 - Fala
Piłeczka musi pokonać przeszkodę (falę} dopiero po tym można dalej grać z miejsca zatrzymania się piłki. Jeżeli piłka nie pokona przeszkody gramy z miejsca startu.
Zalecany sposób gry – gramy na wprost z miejsca startu ciężką piłką.
Zdjęcie pola nr 12 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 12 - Skok
Stanowisko bez linii granicznej. Zawsze gramy z miejsca startu, piłka powinna odbić się od skoczni i wpaść do kosza.
Zalecany sposób gry – gramy mocno na wprost z miejsca startu.
Zdjęcie pola nr 13 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 13 - podwójny próg
Stanowisko bez linii granicznej. Piłeczka musi pokonać dwa progi i znaleźć się we wnętrzu miski. Jeżeli piłka nie pokona obydwu przeszkód i nie zatrzyma się w misce, gramy z miejsca startu. Grający może poprawić ułożenie żwiru w misce według uznania.
Zalecany sposób gry – gramy na wprost z miejsca startu.
Zdjęcie pola nr 14 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 14 - Pusty podniesiony
Piłeczka do golfa może w dowolny sposób dotrzeć do dołka. Jeżeli piłeczka po odbiciu powróci za linię graniczną, grę rozpoczyna się z linii granicznej (czerwona) położonej w odległości 90 cm od miejsca startu..
Zalecany sposób gry – podprowadzenie piłki do części podniesionej stanowiska a następnie uderzenie do dołka.
Zdjęcie pola nr 15 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 15 - Talerzyk
Na tym stanowisku przeszkodę stanowi umieszczony na wysokości ok. 80 cm talerzyk z niską (1,5 cm) bandą. Piłeczka musi dostać się na płaskie podwyższenie (talerzyk) i na nim się zatrzymać. Jeżeli piłka nie dojedzie do talerzyka lub w nim się nie zatrzyma gramy z miejsca startu.
Zalecany sposób gry – gramy na wprost z miejsca startu.
Zdjęcie pola nr 16 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 16 - Pusty
Piłeczka do golfa może w dowolny sposób dotrzeć do dołka. Jeżeli piłeczka po odbiciu od bandy powróci za linię graniczną, grę rozpoczyna się z linii granicznej (czerwona) położonej w odległości 90 cm od miejsca startu..
Zalecany sposób gry – gramy o bandę w połowie długości toru.
Zdjęcie pola nr 17 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 17 - Podwójny garb
Obydwa garby powinny zostać pokonane w jednym uderzeniu, dopiero po tym można dalej grać z miejsca zatrzymania się piłki. Jeżeli piłka nie pokona przeszkód gramy z miejsca startu. Linia graniczna znajduje się za drugim garbem.
Zalecany sposób gry – gramy na wprost z miejsca startu z punktu ok. 10 cm. poniżej górnego prawego narożnika pola startowego.
Zdjęcie pola nr 18 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 18 - "V"
Na tym stanowisku gramy jedynie z miejsca startu. Piłeczka powinna zatrzymać się w dołku ograniczonym przez ramiona w kształcie litery „V”.
Zalecany sposób gry – gramy na wprost o bandę koła nieco na prawo od prawego ramienia litery „V”.

Zasady Mini Golfa

MIĘDZYNARODOWE PRZEPISY GRY W MINI GOLFA

 

ZASADY OGÓLNE

W mini golfa gra się piłeczką i kijem na stanowiskach, które powinny być jednoznacznie wyznaczone, odgrodzone i zgodne z normami. Celem gry jest wbicie piłeczki do dołka za pomocą jak najmniejszej liczby uderzeń. Gra się piłeczkami i kijami do golfa.
Piłeczka / kij

 • Na każdym stanowisku wolno grać tylko jedną piłeczką.
 • Średnica piłeczki powinna wynosić od 37mm do 43mm.
 • Jeżeli podczas dystansowego uderzenia piłeczka zginie i nie zostanie znaleziona w ciągu 5 minut, może zostać zastąpiona inną. Gracz otrzymuje wówczas dodatkowy punkt. Nowe uderzenie następuje z miejsca, z którego nastąpiło uderzenie poprzedniej piłeczki.
 • Piłeczka, która zostanie uszkodzona podczas gry tak, że po obejrzeniu przez serwis naprawczy lub przez sędziego orzeka się niemożliwość normalnej gry, ma prawo zostać zastąpiona inną. Także w tym wypadku gracz otrzymuje dodatkowy punkt. Kolejne uderzenie następuje z miejsca, które ustali sędzia.
 • Przygotowując się do uderzenia piłeczkę ustawia się ją jedynie ręcznie w polu do tego wyznaczonym. Wyjątkiem są ludzie niepełnosprawni lub legitymujący się przeciwwskazaniem lekarskim.
 • Piłeczka znajdująca się w grze może zostać poruszona tylko przez wykonanie uderzenia kijem. Nie może być popchnięta ani przesunięta. Może ona być zagrana tylko z nieruchomej pozycji i dotknięta przez kij tylko w momencie uderzenia.
 • Przed uderzeniem przyjmuje się prawidłową pozycję. Kij prowadzi się oburącz (wyjątek niepełnosprawni) Uderzenie jest wyprowadzone, kiedy kij dotyka piłeczkę i jest ona przezeń wprawiona w ruch.

 

Uderzenia są punktowane, kiedy piłeczka jest w grze. Nierozmyślne poruszenie piłeczki bez jednoznacznej gotowości do uderzenia nie liczy się jako uderzenie

Przygotowanie do uderzenia:
Gotowość do uderzenia zachodzi wtedy, kiedy gracz po ustawieniu kija w odpowiedniej pozycji unosi go / odsuwa od piłeczki/ z zamiarem wyprowadzenia uderzenia. Także ewentualne poruszanie kijem w tył, w przód zaliczane jest jako gotowość oddania uderzenia.

 

Punkty

Każde uderzenie liczy się jako punkt. Dodatkowe punkty dolicza się, gdy cel nie zostanie osiągnięty poprzez 6 uderzeń. Najwyższa ilość punktów możliwa do osiągnięcia na jednym stanowisku wynosi 7. (wyjątek: punkty karne)
Gra na stanowisku

 • Na danym stanowisku gra jest możliwa wtedy, gdy poprzedni gracz skończył swoją grę i opuścił dane stanowisko.
 • W przypadku gry grupowej każde stanowisko musi być zawsze grane w tej samej kolejności. Na następnym stanowisku można grać dopiero wtedy, kiedy ostatni członek grupy zaliczy poprzednie stanowisko.

 

Uderzanie

Na każdym stanowisku zaczyna się grę z oznaczonego punktu startu także wtedy, gdy piłeczka po uderzeniu nie przekroczyła prawidłowo linii granicznej. Na stanowiskach bez przeszkód gra się ją z punktu startu również wtedy, gdy piłeczka nie dotrze do linii granicznej. W każdym innym przypadku piłeczkę uderzamy z tego miejsca, w którym zatrzymuje się ona i pozostaje bez ruchu.

 • Jeżeli piłeczka po uderzeniu i prawidłowym przekroczeniu linii granicznej opuści stanowisko, grę wznawia się z miejsca, w którym opuściła ona to stanowisko.
 • Jeżeli piłeczka będąca w grze po przekroczeniu drugiej lub każdej następnej przeszkody zejdzie z przewidzianego toru gry (niewłaściwa kolejność pokonywania przeszkód) stawia się ją za przeszkodą (ostatnią prawidłowo pokonaną) w miejscu, gdzie opuściła przewidziany tor gry.
 • Jeżeli piłeczka będąca w grze zatrzyma się bezpośrednio na przeszkodzie lub granicy stanowiska, dopuszczane jest przesunięcie jej - tylko ręką - pod właściwym kątem na odległość umożliwiającą wykonanie uderzenia: w przypadku przeszkody do 30 cm w kierunku uderzenia, w każdym innym przypadku do 20 cm.
 • Jeżeli piłeczka będąca w grze zatrzyma się w przeszkodzie (w środku) musi ona zostać przesunięta do miejsca startu.
 • Kiedy będąca w grze piłeczka przekracza linię graniczną, zawraca i zatrzymuje się przed nią, postępuje się następująco: 1. w przypadku stanowisk z przeszkodami gra toczy się dalej z miejsca, w którym piłeczka przekroczyła linię graniczną (z uwzględnieniem linii bocznych) 2. w przypadku stanowisk bez przeszkód gra toczy się dalej z miejsca, w którym piłeczka zatrzymała się (z uwzględnieniem linii bocznych).
 • Jeżeli gra na danym stanowisku możliwa jest tylko z oznaczonego miejsca to każde uderzenie musi być wykonywane z tego miejsca.
 • Piłeczka musi dotykać swoją powierzchnią oznaczonego miejsca startu.

 

Przeszkody - Przeszkody powinny być pokonywane we właściwy i przepisowy sposób . Przeszkoda jest pokonana, kiedy piłeczka przekroczy linię graniczną lub dotknie jej swoją powierzchnią.

Cel (dołek) - Cel jest osiągnięty, kiedy piłeczka zatrzymuje się w dołku.

Koniec gry - Gra na danym stanowisku jest zakończona, kiedy albo cel został osiągnięty, albo zanotowano 6 punktów (patrz: Punkty ).

Tor piłeczki: 

 • Gracz może poruszyć piłeczkę znajdującą się w obrębie stanowiska i będącą w grze wyłącznie pod kontrolą współgrającego lub sędziego (wyjątek: przesuwanie piłeczki na linię boczną). Jeżeli zachodzi potrzeba oczyszczenia piłeczki należy jasno oznaczyć jej położenie przed podniesieniem.
 • Za czystość stanowiska odpowiedzialny jest każdy gracz. Przypadkowe uszkodzenia nie mogą zostać usunięte dopóki piłeczka znajduje się w ruchu.
 • Po uderzeniu kijem gracz nie ma prawa wpływać na tor pokonywany przez piłeczkę będącą w grze (dozwolone jest osłanianie od wiatru, o ile odbywa się to poza obszarem stanowiska).
 • Jeżeli tor piłeczki zostanie zmieniony z przyczyn niezależnych od graczy (nie dotyczy zmian pogodowych), wtedy zezwala się na oddanie ponownego uderzenia bez faworyzowania lub dyskryminacji gracza przez jakiegokolwiek sędziego.
 • Jeżeli zmiana toru piłki nastąpi przed przekroczeniem linii granicznej, nowe uderzenie można rozpocząć z linii startu bez zaliczenia poprzedniego uderzenia.
 • Jeżeli zmiana toru piłki nastąpi po przekroczeniu linii granicznej zezwala się na dodatkowe uderzenie z miejsca w połowie odległości pomiędzy dołkiem a bandą.
 • Wszystkie uderzenia są liczone jako punkty.
 • Jeżeli piłeczka będąca w grze zatrzyma się jednoznacznie a następnie zostanie ponownie wprawiona w ruch przez przyczyny niezależne, musi zostać cofnięta i położona w miejsce pierwotnego zatrzymania.

 

Kolejność gry i wchodzenie na stanowiska

Na stanowiskach gra się według kolejności. Wkraczanie bezpośrednio na stanowiska dopuszczalne jest tylko za pozwoleniem.

Wyjątkowe ustalenia

W sytuacji, gdy stanowisko posiada nietypowe cechy, dopuszczalne jest odstąpienie od ustalonych reguł lub ustalenie nowych przez Krajowy Związek Mini Golfa, co powinno być przekazane do publicznej wiadomości.

Pozostałe

Dokonywanie zmian na stanowiskach przez graczy podczas treningów i turniejów jest zabronione.

 

Nakazy i zakazy dla uczestników turnieju

 • Każdy uczestnik turnieju mini golfa przestrzega zasad gry, sportowych reguły postępowania i postanowień klubu lub związku sportowego.
 • Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest przestrzegać polecenia organizatorów turnieju i sędziów.
 • Każdy gracz posiada wodoodporny zestaw do pisania (np. długopis, wodoodporny flamaster; żadnych ołówków!).
 • Żaden z graczy nie ma prawa dokonywać zmian na stanowiskach na własną rękę.
 • Wszelkie braki i usterki należy niezwłocznie zgłosić głównemu sędziemu. Jeżeli nie zostaną one usunięte należy przed rozpoczęciem turnieju złożyć protest na ręce głównego sędziego.
 • Podczas powitania i w czasie ogłaszania zwycięzców musi być zagwarantowany jednolity strój w całej drużynie.
 • Każdy uczestnik - szczególnie protokołujący - jest obowiązany obserwować uważnie partnera w czasie jego gry. W tym czasie niedopuszczalne jest rozmawianie z kimś lub robienie czegokolwiek innego.
 • Uchybienia partnera należy zgłaszać sędziemu.
 • Należy zwracać uwagę na to, czy zawodnicy grają przepisowo (np. złe położenie piłeczki, nieprawidłowa pozycja kija itp.). Po wykonaniu uderzenia ani gracz protokołujący, ani obserwujący gracze nie mają prawa reklamacji.
 • Gracz protokołujący wpisuje do protokołu uzyskany na danym stanowisku wynik.
 • Zanim wynik zostanie wpisany do protokołu musi być głośno wypowiedziany.
 • Wpisywanie końcowego wyniku do protokołu powinno być bardzo starannie przeprowadzane.
 • Protokołującym jest partner w grze lub wyznaczony do tego sędzia. W przypadku grup liczących więcej niż 2 zawodników protokołuje ostatni dla pierwszego, pierwszy dla drugiego itd.
 • Zabronione jest protokołowanie wyników całej grupy przez jednego gracza.
 • W przypadku błędnych zapisów w protokole należy zgłosić ten fakt sędziemu. W przypadku popełnienie 3 lub 4 krotnego błędu w zapisie, protokołowanie przejmuje sędzia.
 • Grupa musi grać pierwszą rundę w ustalonej kolejności graczy.
 • Po każdym przejściu kolejność ta zmienia się; pierwszy gra jako ostatni, drugi jako pierwszy itd.
 • Kolejność grających grup jest odpowiednio rozłożona i powinna być przestrzegana, jeśli sędzia nie postanowi inaczej.
 • Jeżeli następne stanowisko jest zajęte, należy zaczekać przy właśnie zagranym stanowisku, aż następne będzie wolne.
 • Na jednym stanowisku może grać tylko jedna grupa.
 • W przypadku niejasności lub niezrozumienia zasad prosi się o pomoc sędziego. Dyskusje w grupach są zabronione.
 • Niepotrzebne, nieuzasadnione opóźnianie przebiegu turnieju jest zabronione.
 • Każdy gracz powinien być gotowy do gry na danym stanowisku, gdy tylko jego poprzednik poprawnie przekroczy linię graniczną.
 • Jeżeli poprzedni gracz trafił za pierwszym razem, następny ma 1 minutę czasu na wyprowadzenie uderzenia. Na oddanie każdego następnego uderzenia przysługuje taki sam limit czasu.
 • W grupach dwuosobowych przewidziana jest 1 minuta czasu na oddanie uderzenia po wpisaniu wyniku do protokołu.
 • Grupa grająca zobowiązana jest zacząć grę na następnym stanowisku tak szybko jak jest to możliwe.
 • Po zakończeniu rundy każdy gracz obowiązany jest zsumować swoje wyniki i partnera, następnie po stwierdzeniu zgodności protokoły należy podpisać. Podpisuje zarówno grający jak i zapisujący jego wyniki. W tym celu należy opuścić ostatnie stanowisko, aby następna grupa mogła kontynuować grę.
 • W czasie trwania turnieju surowo zabronione są uderzenia próbne jak i próbowanie piłeczki przez turlanie jej po stanowisku.
 • Próba skoczności piłeczki (próbne opuszczenie piłki na stanowisko) może nastąpić tylko raz.
 • Z wyjątkiem grającego wszystkie inne osoby muszą zachować odległość minimum 1 metra od piłeczki będącej w grze.
 • W czasie trwania turnieju żadne obce przedmioty nie mają prawa znajdować się w polu stanowiska ani na przeszkodach.
 • Umieszczanie znaków na i bezpośrednio obok stanowisk przez zawodnika przy pomocy urządzeń piszących, kijów golfowych lub innych urządzeń przed i podczas zawodów jest zabronione. Pojemniki na piłki lub inne urządzenia mogą znajdować się w odległości nie mniejszej niż 30 cm od stanowiska.
 • Używanie lub posiadanie przy sobie urządzeń pomocniczych takich jak np. celowniki, poziomice jest zabronione.
 • Wzajemne pożyczanie sobie piłek przez graczy jest dozwolone, jeżeli nie zakłóca to przebiegu zawodów.
 • Podczas gry nie wolno zawodnikom w żaden sposób przeszkadzać innym.
 • Zawodnik może na krótko przerwać grę i oddalić się od zespołu jedynie pod nadzorem sędziego. Po powrocie zawodnik musi zameldować się u sędziego i zostaje przez niego ponownie wprowadzony do gry.
 • Podczas gier turniejowych musi panować cisza. Wołanie, rzucanie piłką, bieganie, nieuzasadnione chodzenie, zapytania o wyniki itp. może
 • przeszkadzać zawodnikom i dlatego jest zabronione.
 • Decyzje sędziego są wykonywane bezdyskusyjnie. Protesty w tym zakresie można składać pisemnie w okresie 10 minut po zakończeniu gry turniejowej przez macierzysty zespół zawodnika do biura zawodów.
 • Przerwanie gry przez zawodnika jest możliwe jedynie w uzasadnionym przypadku i jedynie za zgodą sędziego głównego.
 • Niesportowe zachowanie się jest zabronione /np. rzucanie kijem golfowym, celowe złe uderzenie, nie stosowanie się do decyzji sędziego lub organizatorów/.

 

Kary i punkty karne.

Za poniższe przewinienia ustala się kary w wysokości, co najmniej:

 • Niesportowe zachowanie się - w zależności od wagi sprawy upomnienie lub dyskwalifikacja i 4 tyg. zawieszenia
 • Nieprzepisowy strój - zakaz startu
 • Spożywanie alkoholu na terenie obiektu sportowego - dyskwalifikacja i 4 tygodnie zwieszenia
 • Udział w grze mimo zakazu startu lub zawieszenia - dyskwalifikacja i 8 tygodni zawieszenia
 • Obrażanie sędziów, organizatorów lub instancji klubowych - dyskwalifikacja i 8. tyg. zawieszenia
 • Udowodnione rozmyślne fałszowanie zapisów - dyskwalifikacja i 3 mies. zawieszenia
 • Rękoczyny, bójki każdego rodzaju - dyskwalifikacja z jednoczesnym usunięciem z pola oraz 1 rok zawieszenia
 • Sfałszowanie zapisu w protokole gry - ostrzeżenie dla sprawcy, dodatkowo 1 - 10 punktów karnych dla sprawcy. Różnica pomiędzy punktacją właściwą a sfałszowaną jest doliczana do udzielonych punktów karnych.

Jakiekolwiek naruszenie przepisów gry jest każdorazowo karane ostrzeżeniem.

 

Ponadto za poniżej wymienione uchybienia udziela się dodatkowych kar:

 • Przy niedozwolonej wymianie piłki na stanowisku, lub przy grze na stanowisku piłką, która nie odpowiada przepisom w zakresie wymiarów albo nie jest piłką golfową w myśl przepisów - 7 punktów na danym stanowisku.
 • Jeżeli piłka nie jest położona na stanowisku za pomocą ręki, lub nie jest przesunięta uderzeniem lub gdy kij golfowy nie jest używany przy pomocy obydwu rąk - 1 punkt karny.
 • Rozpoczęciu gry na stanowisku zanim poprzedni gracz zakończył na niej grę, lub w przypadku gry grupowej, gdy gracz rozpoczął grę poza kolejnością lub rozpoczął grę na następnym stanowisku zanim ostatni gracz jego grupy trafił do dołka - ponowne rozpoczęcie gry z zaliczeniem punktu na poczet gry na danym stanowisku
 • Jeżeli rozpoczęcie gry nastąpi z niewłaściwego miejsca lub zagranie nastąpi z punktu startu niezgodnie z przepisami
  - powtórzenie uderzenia z zaliczeniem punktu na poczet gry na danym stanowisku oraz punkt karny
 • W przypadku poruszenia piłki bez kontroli współzawodnika /za wyjątkiem odłożenia piłki na linie graniczne i boczne/ - 1 punkt karny
 • W przypadku zmiany biegu piłki znajdującej się w ruchu po uderzeniu przez zawodnika - 7 punktów na danym stanowisku
 • Przy drugim upomnieniu podczas turnieju zawodnik zostaje zdyskwalifikowany.

Regulamin Siłowni

Siłownia Dragon Logo

REGULAMIN SIŁOWNI DRAGON

 1. Właścicielem Siłowni Dragon jest ZU&MA Jarosław Ziarno z siedzibą w Przeginia 393B 32-049 Przeginia.
 2. Skrót „SD” w niniejszym regulaminie oznacza: Siłownia „Dragon”, 32-300 Olkusz, ul. Wiejska 1a
 3. Z siłowni mogą korzystać osoby, które posiadają ważny karnet na siłownię lub wykupiły jednorazowe wejście na siłownię.
 4. Po przyjściu do SD należy zameldować się w recepcji i pozostawić tam karnet na czas ćwiczeń lub wykupić jednorazowe wejście.
 5. Każda osoba korzystająca z siłowni otrzyma na czas zajęć kluczyk do szafki w szatni (o ile będą aktualnie wolne szafki). W przypadku kiedy wszystkie szafki są zajęte należy skorzystać z wieszaków, a cenne przedmioty pozostawić w recepcji.
 6. Nie dopuszczalne jest zabieranie kluczyków do domu lub pozostawianie rzeczy w szafkach na czas dłuższy niż korzystanie w danym dniu z siłowni.
 7. Nasz personel regularnie sprawdza zawartość szafek po wyjściu ostatniego klienta z siłowni, toteż pozostawiane w szafkach rzeczy będą początkowo przenoszone do recepcji, a po tygodniu nieodbierania z recepcji – oddawane do Polskiego Czerwonego Krzyża.
 8. SD nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni.
 9. Ze względów higienicznych (brzydki zapach) nie dopuszczalne jest pozostawianie w szatni rzeczy osobistych, ręczników oraz butów na czas dłuższy niż ćwiczenia. Zalegające w szatni rzeczy będą wyrzucane.
 10. Przed pozostawieniem jakichkolwiek ulotek reklamowych w szatni i poczekalni proszę skonsultować to w recepcji. Wszystkie ulotki pozostawione bez pozwolenia będą wyrzucane.
 11. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony Siłownia Dragon zastrzega sobie prawo do jego anulowania.
 12. Karnet wystawiony na dany miesiąc musi być wykorzystany w danym miesiącu.
 13. Nie wykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.
 14. Osoba chcąca korzystać z siłowni powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.
 15. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
 16. Ćwiczący powinien poinformować obsługę SD przed wykupieniem karnetu o wszelkich chorobach i dolegliwościach.
 17. SD nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez obsługę SD.
 18. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przynoszenia ze sobą ręcznika (w celu położenia go na tapicerce urządzenia do ćwiczeń).
 19. W siłowni obowiązuje odzież sportowa inna od tej, w której się przyszło do SD.
 20. W siłowni bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – z czystą podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło do SD.
 21. Każda osoba korzystająca ze sprzętu na siłowni, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.
 22. W SD nie rzuca się sztangami, hantlami i talerzami.
 23. Nie wolno kłaść hantli i sztang na tapicerce. Miejsce ich jest na podłodze lub specjalnych uchwytach.
 24. Korzystający z siłowni powinni opuścić salę do ćwiczeń na 15min. przed zamknięciem SD.
 25. Nie wolno wnosić do siłowni szklanych i otwartych naczyń.
 26. SD nie odpowiada za brak miejsca na urządzeniach siłowych spowodowany nadmierną ilością ćwiczących osób.
 27. Klient wykupujący karnet na siłownię akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.
 28. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, karnet na siłownię może zostać unieważniony.

Siłownia Dragon Logo