MiniGolf

Każde stanowisko składa się z elementu betonowego o wymiarach 6,25 m x 0,9 m x 0,12 m. Stanowisko betonowe otoczone jest bandą betonową o wys. 4 cm.

Zdjęcie pola nr 1 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 1 - Trójkąt
Piłeczka do golfa może w dowolny sposób dotrzeć do linii granicznej (linia czerwona), która umieszczona jest przy drugim trójkącie. Jeżeli piłeczka po odbiciu od przeszkody lub bandy powróci za linię graniczną, grę rozpoczyna się od położenia piłeczki na linii granicznej. Zalecany sposób gry – gramy o drugi trójkąt, następnie o bandę, trzeci trójkąt kieruje piłkę do dołka.
Zdjęcie pola nr 2 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 2 - Salto
Jeżeli po prawidłowym przekroczeniu przeszkody (salta) piłeczka opuści stanowisko, nie liczymy punktu karnego. Piłeczka przekraczając przeszkodę musi co najmniej dotknąć wjazd i wyjazd przeszkody, nie może też wylecieć poza ramy salta. Dobijamy piłkę gdy przekroczy ona prawidłowo przeszkodę a nie wpadnie do dołka.
Zalecany sposób gry – gramy na wprost wlotu do salta ze środka pola startowego.
Zdjęcie pola nr 3 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 3 - Ślimak
Linia graniczna znajduje się za przeszkodą (ślimak). Piłeczka musi pokonać przeszkodę (ślimak), dopiero po tym można dalej grać z miejsca zatrzymania się piłki. Jeżeli piłka nie przejdzie prawidłowo przez przeszkodę gramy z miejsca startu.
Zalecany sposób gry – gramy na wprost z miejsca startu.
Zdjęcie pola nr 4 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 4 - Labirynt
Jest to stanowisko bez linii granicznej a więc należy grać zawsze z miejsca startu.
Zalecany sposób gry – gramy na wprost z miejsca startu w drugi otwór od prawej strony.
Zdjęcie pola nr 5 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 5 - Okno
Piłeczka musi pokonać przeszkodę (okno), dopiero po tym można dalej grać z miejsca zatrzymania się piłki. Jeżeli piłka nie pokona przeszkody gramy z miejsca startu.
Zalecany sposób gry – gramy na wprost z miejsca startu.
Zdjęcie pola nr 6 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 6 - Lejek
Piłeczka do golfa może w dowolny sposób dotrzeć do lejka zamontowanego za podjazdem. Jeżeli piłeczka po odbiciu od bandy lub lejka powróci na miejsce startu gramy z miejsca startu. Gdy piłka po pokonaniu lejka nie wpadnie do dołka gramy dalej z miejsca zatrzymania się piłeczki odsuwając ją o szerokość łopatki kija od bandy.
Zalecany sposób gry – gramy z miejsca startu na wprost do rurki.
Zdjęcie pola nr 7 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 7 - Strzał
Piłeczka po uderzeniu powinna dotrzeć za czerwoną (graniczną) linię, która jest usytuowana za pierwszą przeszkodą. Jeżeli piłeczka po odbiciu od przeszkody lub bandy powróci za linię graniczną, grę rozpoczyna się od położenia piłeczki za linią graniczną na linii przerywanej.
Zalecany sposób gry – gramy na wprost z miejsca startu.
Zdjęcie pola nr 8 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 8 - Wulkan
Na tym stanowisku gramy jedynie z miejsca startu. Piłeczka powinna zatrzymać się we wgłębieniu na wulkanie.
Zalecany sposób gry – gramy na wprost z miejsca startu.
Zdjęcie pola nr 9 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 9 - Pagórek
Jeżeli grający nie trafi do dołka za pierwszym uderzeniem, gramy dalej z miejsca, w którym piłeczka się zatrzymała zarówno z jednej jak i z drugiej strony stanowiska.
Zalecany sposób gry – gramy na wprost z miejsca startu.
Zdjęcie pola nr 10 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 10 - Kąt prosty
Piłka musi dotrzeć do okręgu mijając linie graniczną, która znajduje w odległości ok. 90 cm od miejsca startu.
Jeżeli piłeczka po odbiciu od bandy powróci za linię graniczną, grę rozpoczyna się z linii granicznej.
Zalecany sposób gry – gramy o lewą bandę w odległości ok. 30 cm przed początkiem załamania kąta prostego.
Zdjęcie pola nr 11 do minigolfa na Kompleksie Basenowo-Rekreacyjnym OSW "Czarna Góra" w Olkuszu
Stanowisko nr 11 - Fala
Piłeczka musi pokonać przeszkodę (falę} dopiero po tym można dalej grać z miejsca zatrzymania się piłki. Jeżeli piłka nie pokona przeszkody gramy z miejsca startu.
Zalecany sposób gry – gramy na wprost z miejsca startu ciężką piłką.
Zdjęcie pola nr 12 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 12 - Skok
Stanowisko bez linii granicznej. Zawsze gramy z miejsca startu, piłka powinna odbić się od skoczni i wpaść do kosza.
Zalecany sposób gry – gramy mocno na wprost z miejsca startu.
Zdjęcie pola nr 13 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 13 - podwójny próg
Stanowisko bez linii granicznej. Piłeczka musi pokonać dwa progi i znaleźć się we wnętrzu miski. Jeżeli piłka nie pokona obydwu przeszkód i nie zatrzyma się w misce, gramy z miejsca startu. Grający może poprawić ułożenie żwiru w misce według uznania.
Zalecany sposób gry – gramy na wprost z miejsca startu.
Zdjęcie pola nr 14 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 14 - Pusty podniesiony
Piłeczka do golfa może w dowolny sposób dotrzeć do dołka. Jeżeli piłeczka po odbiciu powróci za linię graniczną, grę rozpoczyna się z linii granicznej (czerwona) położonej w odległości 90 cm od miejsca startu..
Zalecany sposób gry – podprowadzenie piłki do części podniesionej stanowiska a następnie uderzenie do dołka.
Zdjęcie pola nr 15 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 15 - Talerzyk
Na tym stanowisku przeszkodę stanowi umieszczony na wysokości ok. 80 cm talerzyk z niską (1,5 cm) bandą. Piłeczka musi dostać się na płaskie podwyższenie (talerzyk) i na nim się zatrzymać. Jeżeli piłka nie dojedzie do talerzyka lub w nim się nie zatrzyma gramy z miejsca startu.
Zalecany sposób gry – gramy na wprost z miejsca startu.
Zdjęcie pola nr 16 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 16 - Pusty
Piłeczka do golfa może w dowolny sposób dotrzeć do dołka. Jeżeli piłeczka po odbiciu od bandy powróci za linię graniczną, grę rozpoczyna się z linii granicznej (czerwona) położonej w odległości 90 cm od miejsca startu..
Zalecany sposób gry – gramy o bandę w połowie długości toru.
Zdjęcie pola nr 17 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 17 - Podwójny garb
Obydwa garby powinny zostać pokonane w jednym uderzeniu, dopiero po tym można dalej grać z miejsca zatrzymania się piłki. Jeżeli piłka nie pokona przeszkód gramy z miejsca startu. Linia graniczna znajduje się za drugim garbem.
Zalecany sposób gry – gramy na wprost z miejsca startu z punktu ok. 10 cm. poniżej górnego prawego narożnika pola startowego.
Zdjęcie pola nr 18 do minigolfa na kompleksie basenowo-rekreacyjnym OSW Czarna Góra w Olkuszu
Stanowisko nr 18 - "V"
Na tym stanowisku gramy jedynie z miejsca startu. Piłeczka powinna zatrzymać się w dołku ograniczonym przez ramiona w kształcie litery „V”.
Zalecany sposób gry – gramy na wprost o bandę koła nieco na prawo od prawego ramienia litery „V”.

[eaf_items id="165"]