OGŁOSZENIE – DZIERŻAWA GRUNTU

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu informuje o możliwości dzierżawy nieruchomości gruntowej (teren Parku Rekreacyjno-Krajobrazowego „Silver Park” zlokalizowanego przy ul. B. Głowackiego) z przeznaczeniem: usługi związane z przemysłem czasu wolnego.

WIĘCEJ INFORMACJI  >>>