KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA I GMINY W OLKUSZU

Ostatnie prace na Czarnej Górze

Remont obiektów na Czarnej Górze dobiega końca. Amatorzy aktywnych form spędzania wolnego czasu mogą już korzystać z boiska wielofunkcyjnego, którego nawierzchnia została całkowicie zregenerowana. Nową jakość zyskała również nawierzchnia boiska bocznego. Obiekty te są dostępne bezpłatnie. Ostatnie prace trwają natomiast na dużym basenie, który już niedługo powinien zostać napełniony wodą.

 

basen 3

 

Największych poprawek wymagał duży basen, w obrębie którego aktualnie prowadzone są ostatnie prace związane z modernizacją niecki, uszczelnieniem dylatacji, remontem rynny przelewowej oraz wymianą części płytek. W przypadku brodzików, gruntownie zmodernizowane zostały tak zwana „rzeka” oraz „wyspa”. Deklarowany przez wykonawcę prac remont dużej niecki nie został zakończony w terminie (pierwotny termin to koniec maja, przedłużony z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne do 10 czerwca). Wykonawca ma naliczane kary umowne za każdy kolejny dzień opóźnienia.

O terminie udostępnienia basenu będziemy informować mieszkańców na bieżąco. Już teraz wiadomo, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu przygotowuje atrakcyjną ofertę dla tych, którzy w dniu otwarcia skorzystają z oferty kompleksu na Czarnej Górze.

W stosunku do poprzedniego roku nie zmienią się ceny biletów zwykłych i ulgowych. Wprowadzone zostaną natomiast: całodniowe bilety wstępu dla dzieci do lat sześciu za 1 zł za osobę oraz bilet ulgowy całodniowy dla osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim i umiarkowanym za 6 zł za osobę. Będą one obowiązywały we wszystkie dni tygodnia.

 


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY MODERNIZACJI NIECKI BASENOWEJ
NA TERENIE OSW „CZARNA GÓRA”

Jako wykonawca prac modernizacji niecki dużego basenu na terenie
Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego „Czarna Góra” w Olkuszu

bardzo przepraszam

wszystkich użytkowników basenu oraz władze miasta za to, że nie dotrzymaliśmy terminu realizacji remontu, co w konsekwencji nie pozwoliło udostępnić basenu w najbliższy weekend.

Opóźnienie spowodowane jest niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (wiatr i deszcz) oraz pożarem i awariami, które dotknęły znacznej części sprzętu niezbędnego do prowadzenia prac.

Bierzemy pełną odpowiedzialność za powstałe opóźnienie oraz zapewniamy Państwa, że dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej oddać do użytku obiekt bezpieczny oraz w pełni przygotowany technicznie.

Z wyrazami szacunku
Józef Lotko
LOTKO DUO Sp. z o.o.