Od 1 maja 2021 r. większa dostępność obiektów sportowych

Dzieci jeżdżą na rolkach po skateplazie

Dalsze łagodzenie obostrzeń związanych z pandemią COVID-19  poszerza dostęp do obiektów sportowych. W obiektach sportowych na powietrzu będzie mogło przebywać jednocześnie do 50 osób. W przypadku kompleksów sportowych, ograniczenie to dotyczy każdego z obiektów oddzielnie. Także od soboty do obiektów sportowych w budynkach , tzw. „zamkniętych” mogą wrócić zorganizowane grupy dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia obiektu. Wszelkie wydarzenia sportowe mogą być organizowane wyłącznie bez udziału publiczności.

Limity wskazane w rozporządzeniu z 29 kwietnia 2021 r. nie dotyczą sportu zawodowego, zawodników pobierających stypendium sportowe oraz będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej, zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych oraz dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Informujemy, że w ogólnodostępnych obiektach MOSiR na powietrzu tj. na bieżni w OSW „Czarna Góra”  lub skateplazie w Silver Parku jednocześnie może przebywać nie więcej niż 50 osób, bez udziału publiczności.

Szczegółowych informacji dotyczących możliwości i zasad korzystania z pozostałych obiektów udzielają zarządcy obiektów:

OSW „Czarna Góra” – tel. 600 048 693

Silver Park – tel. 600 150 247

Hala Sportowo – Widowiskowa – tel. 32 649 44 90

Komunikat dotyczący korzystania z obiektów MOSiR w Olkuszu