Ogłoszenie w sprawie sprzedaży złomu stalowego oraz innych składników majątkowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży złomu stalowego pochodzącego ze zdemontowanego ogrodzenia Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego „Czarna Góra” oraz innych składników majątkowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu.

Opis przedmiotu ogłoszenia:

1) Złom stalowy w postaci przęseł, słupków, siatki, blach oraz innych elementów zlikwidowanego wyposażenia.

2) Odbiorca złomu zobowiązany jest do odebrania, załadunku i zważenia w obecności przedstawiciela Zamawiającego na własny koszt złomu z Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego „Czarna Góra”, ul. 29 Listopada 2b, 32-300 Olkusz.

3) Szacunkowa waga złomu stalowego to: 3000 kg.

Szczegółowe wymogi dla składających oferty na kupno złomu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu: BIP MOSiR w Olkuszu.