Otwarty Turniej Koszykówki 3×3 o Puchar Srebrnego Miasta

W niedzielę 19 listopada o godz. 10.00 w Hali Sportowo – Widowiskowej w Olkuszu rozpoczną się rozgrywki Otwartego Turnieju Koszykówki 3×3 o Puchar Srebrnego Miasta, na które zapraszamy miłośników gry w koszykówkę na „jeden kosz”. W turnieju mogą brać udział drużyny żeńskie, męskie lub mieszane, w 4-osobowych składach (3 + 1 zawodnik rezerwowy), a zawodnicy muszą mieć ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie, muszą posiadać pisemną zgodę na udział w turnieju podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna i w dniu zawodów przekazać ją organizatorowi. W przeciwnym razie nie zostaną dopuszczone do udziału w turnieju.

W zawodach może wziąć udział maksymalnie 16 drużyn. Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 listopada do godz. 13:00 poprzez formularz on-line lub osobiście w Dziale Organizacji Imprez, Usług i Marketingu lub telefonicznie — nr 32 649 44 88. Warunkiem udziału jest wpłata wpisowego w kwocie 90,00 zł dokonana na rachunek MOSiR nr 68 1240 4748 1111 0000 4872 9545 w Banku PeKaO SA O/Olkusz lub w kasie MOSiR w Hali Sportowo-Widowiskowej w Olkuszu, ul. Wiejska 1a.

Osoby, kluby, przedsiębiorcy itp. potrzebujący faktury VAT, w tytule przelewu muszą podać numer NIP nabywcy, a w formularzu zgłoszeniowym uzupełnić dane niezbędne do wystawienia dokumentu. Opłaty startowe dokonane przelewem niezawierające w tytule NIP-u nabywcy, będą traktowane przez MOSiR jako wpłaty od osób fizycznych.

Losowanie drużyn odbędzie się w dniu turnieju (19 listopada). o godz. 9.30.

Dla najlepszych drużyn przewidziano puchary, medale, dyplomy oraz nagrody. Koszykarze będą również walczyć o tytuł najskuteczniejszego zawodnika turnieju, który otrzyma pamiątkową statuetkę.

Formularz zgłoszeniowy online

Regulamin

Kwestionariusz drużyny

Oświadczenie i zgłoszenie udziału osoby pełnoletniej w turnieju

Oświadczenie i zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w turnieju