Otwarty Turniej Siatkówki o Puchar Srebrnego Miasta

baner promujący Otwarty Turniej Siatkówki o Puchar Srebrnego Miasta

17 marca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu będzie organizatorem „Otwartego Turnieju Siatkówki o Puchar Srebrnego Miasta”, który odbędzie się w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Wiejskiej 1a.

Zgłoszenia drużyn można dokonywać poprzez formularz on-line lub osobiście w Hali Sportowo-Widowiskowej w Olkuszu. Zgłoszenie jest ważne pod warunkiem uiszczenia wpisowego w wysokości 150,00 zł, które należy wpłacić na rachunek bankowy: BANK PEKAO SA nr: 68 1240 4748 1111 0000 4872 9545. W tytule wpłaty prosimy zaznaczyć, że jest to „wpisowe na turniej siatkówki”, podać nazwę drużyny, imię i nazwisko kapitana oraz nr telefonu. Wpłaty wpisowego można dokonać także osobiście w kasie MOSiR, w Hali Sportowo-Widowiskowej w Olkuszu, ul. Wiejska 1a.

Uwaga: Osoby/podmioty, które chcą otrzymać fakturę VAT muszą podać w tytule przelewu numer NIP nabywcy, a także uzupełnić dane niezbędne do jej wystawienia w formularzu zgłoszeniowym.

Przyjmowanie zgłoszeń wraz z wpisowym potrwa do wtorku 12 marca lub do wyczerpania wolnych miejsc, a losowanie drużyn odbędzie się 14.03.2024 r. o godz. 12:00.

W turnieju może wziąć udział maksymalnie 18 drużyn, a minimalny wiek zawodników to ukończone 17 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział w zawodach. Na zwycięzców czekają puchary, medale, dyplomy oraz nagrody. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Zapraszamy do udziału w turnieju.

Harmonogram turnieju

Formularz zgłoszeniowy online

Regulamin

Kwestionariusz drużyny

Zgłoszenie dla osoby pełnoletniej

Zgoda rodzica/opiekuna na udział w turnieju osoby niepełnoletniej