Indywidualny Rodzinny Rajd po Olkuskich Szlakach Rowerowych

Wobec ogłoszonego stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, warunkiem uczestnictwa w Indywidualnym Rodzinnym Rajdzie po Olkuskich Szlakach Rowerowych organizowanym w ramach „Juromanii, Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Rabsztyn 2020” jest:

– zgłoszenie swojego udziału poprzez formularz on-line dostępny do 13.09.2020 r., do godz. 24.00 pod adresem: formularz zgłoszeniowy online

– i odebranie pakietu startowego z kartą i mapą trasy rajdu z recepcji w Hali Sportowo-Widowiskowej w Olkuszu przy ul. Wiejskiej 1a, przed rozpoczęciem rajdu codziennie od 14 do 19.09.2020 r. w godz. 8:00 – 20.00 oraz 20.09.2020 r. do godz. 12.00. Po tym terminie pakiet startowy przepada, a uczestnik zostaje skreślony z listy rajdu.

Dla pierwszych 85 osób, które zgłoszą udział w rajdzie (poprzez formularz on-line) przewidziano okolicznościową koszulkę.

Uczestnicy rajdu pokonują trasę samodzielnie. Organizator rajdu nie sprawuje opieki nad dziećmi i młodzieżą. Zadaniem Organizatora jest dbałość o sprawną organizację rajdu.

Rajd organizowany jest formule indywidualnej, bez wspólnego startu i wspólnego przejazdu trasy. Początkiem trasy rajdu jest punkt wyznaczony w Parku Rekreacyjno-Krajobrazowym Silver Park przy ul. Głowackiego w Olkuszu. Trasę należy pokonać samodzielnie lub wspólnie z członkami rodziny (osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące) 19 lub 20 września 2020 r., najpóźniej do godz. 16.00 w niedzielę 20.09.2020 r.

Udział w rajdzie należy udokumentować wypełniając kartę startową. Na trasie rajdu będą ustawione punkty kontrolne z zadaniami dla uczestników, które należy wykonać i wpisać w kartę startową. Dodatkowo (podczas pokonywania trasy, w punktach kontrolnych itp.) można wykonać zdjęcia tzw. „selfie”, wyróżnić je hashtagami: #juromania, #jura, #mosirolkusz, #mokolkusz i zamieścić na portalu Facebook lub innych mediach społecznościowych.

Uzupełnioną kartę startową należy przekazać:

a) pracownikowi MOSiR w strefie aktywności przy Chacie Kocjana w Rabsztynie w niedzielę 20.09.2020 r. do godz. 14:30 lub

b) pracownikowi MOSiR w recepcji w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Wiejskiej 1a w Olkuszu w terminie do 22.09.2020 r. lub

c) zeskanować i przesłać na adres e-mail: organizator2@mosir.olkusz.pl. w terminie do 22.09.2020 r.

Trasa rajdu liczy około 6 km.

Zobowiązujemy uczestników rajdu do zapoznania się i przestrzegania:

Regulaminu „Indywidualnego Rodzinnego Rajdu po Olkuskich Szlakach Rowerowych”

Organizator (po weryfikacji karty startowej) zapewnia poczęstunek dla pierwszych 85 uczestników rajdu, którzy pokonają trasę (19 lub 20 września 2020 r.), rozwiążą poprawnie zagadki w punktach kontrolnych i 20.09.2020 r. do godz. 14:30 zgłoszą się w strefie aktywności MOSiR w Rabsztynie podczas Juromanii „Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Rabsztyn 2020”.

Udział w rajdzie jest bezpłatny.

Mapa trasy oraz punkty kontrolne Indywidualnego Rodzinnego Rajdu po Olkuskich Szlakach Rowerowych