Zapraszamy na skateplazę do Silver Parku

Zdjęcie z "lotu ptaka" Skateplazy w Silver Parku w Olkuszu

Od 09.05.2020 r. ponownie można korzystać ze skateplazy w Parku Rekreacyjno – Krajobrazowym „Silver Park” w Olkuszu.

W okresie obowiązywania stanu epidemii od 4 maja 2020 r. do odwołania, na obiektach infrastrukturalnych o charakterze otwartym, obowiązują procedury postępowania i zasady treningu, rekomendowane przez Polski Związek Sportów Wrotkarskich na dzień 30.04.2020 r.: rekomendacje PZSW

 • skateplaza będzie czynna w godzinach 8.00 – 18.30;
 • obowiązuje weryfikacja osób korzystających (zgłaszanie się do zarządcy osób wchodzących na obiekt);
 • obowiązuje limit nie więcej niż 6 (sześć) osób przebywających w tym samym czasie na skateplazie (betonowa widownia stanowi integralną część skateplazy, osoby chwilowo odpoczywające liczone są jak osoby jeżdżące);
 • obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt, a rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk (np.: co 15 min.);
 • na skateplazie będą udostępnione dozowniki do dezynfekcji rąk;
 • wprowadza się 15-minutowy bufor czasowy, aby umożliwić bezkontaktową wymianę korzystających z obiektu, w godz. 10.00-10.15, 12.15-12.30, 14.30-14.45, 16.30-16.45. Przerwa będzie wykorzystana na dezynfekcję urządzeń na obiekcie;
 • korzystający mogą używać tylko i wyłącznie osobistego sprzętu treningowego, na obiekcie nie ma wypożyczalni sprzętu treningowego;
 • przebywając na skateplazie, osoby uprawiające sport i trener nie mają obowiązku zakrywania twarzy (nosa i ust). Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się po terenie Parku Rekreacyjno – Krajobrazowego „Silver Park” w Olkuszu, w drodze do i po wyjściu z obiektu oraz nakaz poruszania się w bezpiecznych odstępach 2 metrowych;
 • przy uprawianiu sportu na otwartych obiektach zalecane jest możliwie jak najczęściej, zachowywanie odpowiedniego dystansu (analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się w bezpiecznych odstępach 2 metrowych);
 • skatespot z lokomotywą kopalnianą z wagonikami jest nieczynny do odwołania;
 • każda osoba znajdująca się na terenie Parku Rekreacyjno – Krajobrazowego „Silver Park” w Olkuszu zobowiązana jest stosować się do regulaminu parku i regulaminów korzystania z wchodzących w jego skład obiektów i urządzeń sportowo rekreacyjnych.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników Parku Rekreacyjno-Krajobrazowego „Silver Park” i osób korzystających prosimy o ograniczenie do minimum wzajemnych kontaktów.