Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Srebrnego Miasta

Plakat promujący Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Srebrnego Miasta

W sobotę 19 sierpnia, o godz. 9:30 na terenie Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego OSW „Czarna Góra” odbędzie się Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Srebrnego Miasta organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu. Po kilku latach przerwy wracamy do gry na piasku.

W turnieju może wziąć udział maksymalnie dwanaście dwuosobowych drużyn kobiet, mężczyzn lub mieszanych. Zawodnicy muszą mieć ukończone 16 lat i potwierdzić swój udział w imprezie, poprzez formularz zgłoszeniowy on-line, zgodnie z załączonym poniżej regulaminem zawodów.

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w turnieju. Zgłoszenia drużyn będą przyjmowane do piątku 18.08.2023 r. do godz. 13:00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Losowanie drużyn do turnieju oraz ogłoszenie systemu rozgrywek odbędą się w dniu zawodów. W Otwartym Turnieju Siatkówki Plażowej nie będzie pobierane wpisowe, ale każdy z zawodników jest zobowiązany do zakupu biletu wstępu na teren Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Trzem najlepszym drużynom zostaną wręczone puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Kwestionariusz drużyny

Zgłoszenie i oświadczenie dla osoby pełnoletniej

Zgoda rodzica/opiekuna na udział w turnieju osoby niepełnoletniej