Grand Prix Małopolski w Biegach Przełajowych (program minutowy)

14 października 2023 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu będzie gospodarzem eliminacji Grand Prix Małopolski w Biegach Przełajowych, organizowanych we współpracy z Małopolskim Związkiem Lekkiej Atletyki i lekkoatletyczną sekcją KS Olkusz. Zawody po raz drugi zagoszczą w naszym mieście i są etapem cyklu biegów przełajowych organizowanych przez cały rok. Impreza odbędzie się na terenie Silver Parku w Olkuszu, przy ul. Głowackiego. Początek zmagań w sobotnie przedpołudnie o godz. 11:00. Zawody swoim Honorowym Patronatem objął Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

  • Warunki uczestnictwa: aktualna licencja PZLA (Kluby Sportowe) lub – w przypadku zawodników bez licencji PZLA – zgoda i wymagane oświadczenia: zawodnika lub (w przypadku zawodnika niepełnoletniego) przedstawiciela ustawowego (rodzic, opiekun prawny).
  • Kategorie wiekowe: K/M- 2016 i młodsi, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, U18 (2007-2006), U20 (2005-2004), Seniorzy/Seniorki (2003 i starsi).

Organizator (MZLA i KS Olkusz) zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby zawodników bez licencji PZLA. W przypadku tych zawodników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie również możliwość połączenia biegów (i modyfikację w tym zakresie programu minutowego) w poszczególnych kategoriach wiekowych, przy zachowaniu odrębnej klasyfikacji w każdej kategorii.

  • Zgłoszenia: Kluby przez system STARTER PZLA: https://starter.pzla.pl.  Zgłoszenia zawodników bez licencji PZLA na adres mailowy organizatora: w.brog@wp.pl – w w/w terminie. Brak możliwości zgłoszenia w dniu zawodów. W zgłoszeniu drogą e-mail należy podać: imię i nazwisko zawodnika oraz jego datę urodzenia. Zgodę i wymagane oświadczenia zawodnicy bez licencji PZLA zobowiązani są dostarczyć w oryginale do Biura Zawodów.

Szczegółowy REGULAMIN

Zgoda na udział w zawodach osoby NIEPEŁNOETNIEJ

Zgoda na udział w zawodach osoby DOROSŁEJ